Vui chơi giải trí

Gala Dinner Châu Phú 2017 - Mũi Né
Gala Dinner Châu Phú 2017 - Mũi Né
Gala Dinner Châu Phú 2017 - Mũi Né
Chào mừng năm mới 2017 tại nhà máy Châu Phú
Lễ 30-4-2017 tại nhà máy Châu Phú
Slider