Buồng hút bụi sơn kiểu khô

Hotline: 0903944058
-
Email: info@chauphu.com
|
Tiếng Việt Tiếng Anh
SINCE 2000

Buồng hút bụi sơn kiểu khô

Lượt xem: 758
ĐẶC ĐIỂM :                                                                                                                 

     Tách hạt sơn trong dòng khí bằng vải lọc hoặc giấy lọc.

      Hiệu quả lọc có thể đạt đến 97%
      Vật liệu bằng sắt, tole tráng kẽm hoặc inox
      Chiều dài từ 1 m đến 20 m
ỨNG DỤNG

      Sử dụng cho các mô hình sản xuất nhỏ, số lương sản phẩm sơn ít
      Thường dùng trong các phòng thí nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm.

 

Chúng tôi đang cập nhật !

Chúng tôi đang cập nhật !

0
Zalo
Hotline